Referat ordinær generalforsamling 2018

Referat af ordinær generalforsamling i Rak Thai Forening, som blev afholdt søndag den 18. marts 2018 kl. 15.30 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby.

Se også indkaldelsen på hjemmesiden: https://sites.google.com/site/rakthaiforening/nyheder

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter således:

1.     Valg af dirigent.

Søren Eriksen blev enstemmigt valgt og redegjorde for, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig uden bemærkninger.  Dirigenten konstaterede derefter, at der ikke var indkommet forslag jf. foreningens vedtægter.

2.     Bestyrelsen aflægger beretning

Søren: Der blev i året afholdt fest for kongen, vi opretter et festudvalg, der blev afholdt middag ved 10 årsjubilæet med ambassadøren. Der er siden kommet ny thailandsk ambassadør.

Rak Thai har mange aktiviteter og deltog i år igen i FETTE-konferencen i Ubon. Den danske forening bliver opfattet som eksemplarisk sammenlignet med de andre lande.

Vi har fået godt styr på holdlisterne. Vi vil søge om at få lokaler en time tidligere.

Vi deltager på FETTE igen i år. Sommerturen afholdes også igen i år.

Noo: Tak til alle deltagere, vi samarbejder med FETTE i hele Europa. Vi samarbejder også med den thailandske ambassade. Der afholdes 26-29. marts 9-16 et kursus i madlavning / hygiejne på ambassaden. Der vil blive uddelt diplom. Kurset er godkendt af Fødevarestyrelsen. Vi har haft 10 års jubilæum. Vi har haft Ajan Sali på besøg mange gange. I maj er der kursus i Norge. Der er thailandsk nytår i april - vi laver arrangement med børnene. Mulig tur til tempel. Den 30. Juni er der thai festival på Bryggen. Ophold er gratis for børn - voksne betaler. Vi har en aftale med kommunen om lokaler, det er vigtigt vi overholder spiseregler - ikke spise i klasselokaler.

Tilmeld jer gerne e-mail listen. Vi har brug for sponsorater. Vi har ikke haft så godt udbytte af festen 2017 - kom med ideer til 2018 – meld jer til festkomiteen.

Tasker og tøj stadig til salg. Nye ledere er Jakob og Daniel (vikar for Jesper).

3.     Mathias Mathiassen gennemgik regnskab og budget. Medlemmerne skal selv til at købe bøger til børn. 935 kroner er blevet bogført som kontingenter og ikke som bøger. Lidt salg af bøger (ca. 1100 kr.) er endnu ikke bogført. Vil komme med i 2018.

 Regnskabet blev godkendt.

4.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Følgende udtræder: Panida Noparat, Sutikhamon Højrup, Boonrod Chumkana, Steen Hørbov (var suppleant)

Følgende overgår til at blive suppleanter: Bunchuay Phookao, Sila Thaarup, Pornsiree Nielsen, Supawan Nsaad, Sumpon Osbøl

Følgende fortsætter: Rocheephat Pulanndacha, Nitayya Buasri, Wanida Samittiwiwat, Umawadee Oksiri, Mallika Jensen, Søren Eriksen, Jesper Christensen, Mathias Mathiasen, Tharini Jørgensen, Prapharsiri Homthum Jensen, Somruedee Engelbrechtsen, Ubol Chikhieo Nielsen, Tuenchay Mathiasen (suppleant)

5.     Valg af revisor.

Anders Kristian Andersen blev valgt som revisor og Steen Hørbov fortsætter som revisorsuppleant.

 6.     Indkomne forslag.

Ingen forslag indkommet til behandling.

 7.     Eventuelt.

Vi bemandede festudvalget. Mathias er formand.

Der blev spurgt til Facebooksiden. Der blev henvist til Medieudvalget.

Dirigenten erklærede på bestyrelsens vegne generalforsamlingen for afsluttet.

 

Sted og dato: København, den 18. marts 2018


Referent                                                                           Dirigent

 

________________________                                                                 ________________________

Anders Kristian Andersen                                                                        Søren Eriksen

Comments