referet-foraeldre-moede-2014-nov

indsendt 16. nov. 2014 04.33 af Ubol Nielsen

สรุปสาระการประชุมกับผู้ปกครองสมาชิกของสมาคมรักษ์ไทย

 

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน 2557.

เริ่มประชุม 16.15 . ที่ห้องเรียน 209.

 

 • ครูปุ้ย (ครูใหญ่รักษาการแทน) กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ตามด้วยครูประจำชั้นแต่ละห้อง และครูผู้ช่วยแนะนำตัว.

  และได้แจ้งกับผู้ปกครอง เกี่ยวกับหนังสือแต่ละเล่มของแต่ละชั้นเรียน ว่ามีระบบการเรียนการสอนอย่างไร แบบเรียนของเรามีทั้งหมด 6 เล่ม.    

   

  ครูเปิ้ล แจ้งกับผู้ปกครองตอนนี้พร้อมที่กลับเข้ามาสอนอย่างเดิม.

   

   

 • เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาทางสมาคมไม่สามารถจัดเหมือนเดิมที่เคยปฏิบัติคือนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบกิจพิธีแต่การจัดกิจกรรมทางศาสนาจะมีการนัดหมายไปที่วัดให้พบกับประสบการณ์จริงในวันเสาร์นั้นๆ.

 • วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเดือนธันวาคม ทางสมาคมจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 7 ขอให้ทุกคนมาพร้อมกันในเวลา12.00

 • กิจกรรมวันปิดภาคเรียนอาทิตย์ที่ 14/12/57

                                              คาบแรกเป็นการทดสอบนักเรียน.

                                              คาบสองรับประทานอาหารร่วมกัน.

  พร้อมชมการแสดงของนักเรียน  และ (ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้นำอาหารมารับประทานร่วมกันทางโรงเรียนมีบริการเครื่องดื่ม).

 • การประชาสัมพันธ์ของกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมทั้งงานจัดงานต่างๆของคนไทยเพื่อที่สมาชิกของสมาคมรักษ์ไทย คนไหนสนใจจะได้ไปร่วมงาน.  สมาชิกรักษ์ไทยของให้แจ้งอย่างชัดเจนขึ้น.

  แนะนำเว็บไซต์ของรักษ์ไทย. http://rakthai.dk และ E-mail rak.thai.dk@gmail.com

  และ Facebook Rak Thai Forening

   

  พิเศษ

 • ทางสมาคมจะจัดใหญ่มีกล่องรับความคิดเห็นให้กับสมาชิกในการนำ.       เสนอแนะข้อติชมปรับปรุงให้องค์กรของเราให้แข็งแรงยิ่งขึ้น.

 • ครูพิเศษมาสอนรำไทยเริ่มเดือนมกราคมเวลา 11.00-12.00 .

 • คณะครูขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งกับครูถ้านักเรียนมีเหตุจำเป็นไม่มาเรียน โดยส่ง sms ถึงครูประจำชั้น.

   

 • Jesper เรื่องสมาชิกของสมาคมรักษ์ไทยและการชำระเงินโดยการชำระเงินทาง Netbank หรือเป็นเงินสด.

   และตัวแทนถามถึงเรื่องดื่มกาแฟข้างบนได้ไหม?(ตัวแทนถาม) Jesper ให้คำตอบว่าสามารถดื่มกาแฟได้แต่เก็บและทำความสะอาดให้เรียบร้อย.

   

 • ครูใหญ่ ตัวแทนของสมาคมขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือร่วมใจกันที่ให้ความสำคัญพาบุตรหลานมาเรียนภาษาไทยและเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย.

   

  เสร็จการประชุม  ๑๗.๐๐ น.

Comments