Ordinær generalforsamling 2018

indsendt 24. feb. 2018 11.52 af Soren Eriksen
Kære Venner

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2018 i Rak Thai Forening. 

Se også indkaldelsen på hjemmesiden: https://sites.google.com/site/rakthaiforening/generalforsamling-2018-indkaldelse
Generalforsamlingen i Rak Thai Forening afholdes søndag den 18. marts 2018 kl. 15.30 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby. 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.
Dagsorden er i henhold til foreningens vedtægter således:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse – Det tilstræbes, at regnskab og budget for 2017 kan udsendes til medlemmerne inden mødet.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt. 

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til seriksen2@gmail.com eller dennjaimarket@hotmail.com. 

Venlig hilsen
Søren Eriksen

Mobil: +45 2120 8848
E-mail: seriksen2@gmail.com
Comments