Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Rak Thai Forening og Dansk Thai Integrations Forum

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2014 i Rak Thai Forening og Dansk Thai Integrationsforum.

Generalforsamlingen i Rak Thai Forening afholdes søndag den 9. marts 2014 kl. 15.00 på Sankt Annæ Gymnasium, Sjælør Blvd. 135, 2500 Valby.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel.

Dagsorden er i henhold til foreningens vedtægter således:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.
3. Det reviderede regnskab og budget forelægges til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5. Valg af revisor.
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt.
Forslag der ønskes behandlet under pkt. 6 på den ordinære generalforsamling, må være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag kan sendes til se@procea.dk.

Umiddelbart efter skolen generalforsamling afholdes samme sted ordinær generalforsamling i Dansk Thai Integrations Forum.

Dagsorden på dette møde er:

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af revisor. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt.

Venlig hilsen

Søren Eriksen

Comments