Invitation til Tiffin

indsendt 18. aug. 2016 02.10 af Jesper Christensen
Kære medlemmer af Rak Thai Forening 

I forbindelse med vores aftale med Dansk-Thai Forening om at kunne deltage i hinandens aktiviteter, har vi modtaget invitation fra Dansk-Thai Forening til at deltage i Tiffin Lunch og reception med Thailands ambassadør søndag den 28. august 2016. I år indeholder arrangementet desuden et kæmpe lotteri med mange flotte præmier fra Thailand.

Se nærmere om arrangementet - herunder tilmelding og betaling - i teksten nedenfor samt i vedhæftede dokumenter (hhv. pdf- og Word-version).

PS: Vi er opmærksomme på, at arrangementet ligger midt i Rak Thai Forenings søndagsaktiviteter, men I skal naturligvis have invitationen.

På opfordring fra Dansk-Thai Forening,

Med venlig hilsen
Jesper Christensen

------

Hermed fremsendes invitation til:

 

             TI F F I N

     og

R E C E P T I O N 
            hos

            A M B A S S A D Ø R E N

samt

            K Æ M P E L O T T E R I

             Dansk-Thai Forenings Tiffin / Curry Lunch,

      med forudgående reception i Ambassadørens have

 

  Søndag den 28. august 2016 kl. 10 

Med venlig hilsen

Dansk-Thai Forening

ĉ
Jesper Christensen,
18. aug. 2016 02.10
Ċ
Jesper Christensen,
18. aug. 2016 02.10
Comments