Generalforsamling-kontingent

indsendt 23. maj 2013 12.11 af Anders Kristian Andersen
Søndag den 26. maj 2013 har vi sidste
ekstraordinære generalforsamling med henblik på endelig godkendelse af
vedtægtsændringer for foreningen.

Såfremt vedtægtsændringerne bliver endeligt vedtaget, vil
kontingentbetalingen blive ændret, da såvel voksne (forældre) som børn
fremover skal være medlem af foreningen - og som folkeoplysende
forening skal samtlige medlemmer betale kontingent.

Til orientering er her bestyrelsens indstilling til den ekstraordinære generalforsamling vedrørende kontingent.

Forslag til kontingentbetaling i Rak Thai Forening:

Alle medlemmer af foreningen skal betale kontingent. Vi
indstiller/henstiller til at mindst en myndig (forælder) pr. hustand
er medlem sammen med ikke-myndige medlemmer (børn). For at sikre at
kontingentet ikke kommer til at afvige væsentligt fra den hidtidige
betaling pr. familie, indføres der en differentieret betaling, således
at første medlem pr. husstand betaler 300 kr. pr. halvår, mens
efterfølgende medlemmer i husstanden betaler 100 kr. pr. halvår.

Eksempler:

1 voksen (fx deltager i Farang Phuut Thai-aktiviteterne) 300 kr. pr. halvår

1 voksen (forælder) og 1 barn - samlet betaling 400 kr. pr. halvår

1 voksen (forælder) og 2 børn - samlet betaling 500 kr. pr. halvår

1 voksen (forælder) og 3 børn - samlet betaling 600 kr. pr. halvår

2 voksne (fx hvor en forælder deltager i Farang Phuut Thai) og 1 barn
- samlet betaling 500 kr. pr. halvår.

2 voksne (fx hvor en forælder deltager i Farang Phuut Thai) og 2 børn
- samlet betaling 600 kr. pr. halvår.


Comments