Ekstraordinær generalforsamling i Rak Thai søndag den 26. maj kl. 16.00

Kære Medlemmer i Rak Thai Skole

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Rak Thai Skole.

 

Generalforsamlingen afholdes søndag den 26. maj kl. 16.00 på skolen, Hejrevej 28, 2400 København NV,

 

Dagsorden på mødet er:

 

1. Valg af dirigent. 
2. Endelig behandling af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer – forslaget er vedlagt. Det vedlagte forslag blev førstegangsbehandlet og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 2013. Referat af den afholdte ekstraordinære generalforsamling er vedlagt. Vedtages forslaget igen på denne generalforsamling er forslaget i henhold til Rak Thais vedtægter endeligt vedtaget.

3. Gennemgang af hovedtal: regnskab 2012 og budget 2013

4. Bekræftelse af bestyrelsens sammensætning. Herunder valg af evt. nye kandidater. I henhold til vedlagte forslag om vedtægtsændringer skal bestyrelsen bestå af minimum 8 medlemmer. Bestyrelsen har pt. 8 medlemmer.

5. Bekræftelse af tidligere valgt revisor og revisorsuppleant.

6. Fastsættelse af kontingent

 

Se også indkaldelsen på hjemmesiden: https://sites.google.com/a/thaiskole.dk/cph/nyhedsbreve/ekstraordinaergeneralforsamlingirakthaiskole

 

Med venlig hilsen 

 

Rak Thai Skole

 

Søren Eriksen

Næstformand

ĉ
Soren Eriksen,
12. maj 2013 10.58
Ċ
Soren Eriksen,
12. maj 2013 10.58
Comments