LuukPhuutThai

Rak Thai Forening afholder sessioner rettet til børn. Sessionerne er drevet af foreningens medlemmer. Børene kan deltage i f.eks. sang, dans, meditation, massage, konversation, læsning og skrivning på Thai.
Der er fælles sang, dans, massage og filmvisning. Konversation, læsning og skrivning foregår i sessioner på forskellige niveauer.
Sessionerne er bygget op omkring leg, konkurrencer, sang, dans, rim og remser.
 
Et element er at vejlede mødre med thailandsk baggrund (og fædre) i at tale Thai med deres børn i dagligdagen og at tilskynde forældre til at styrke børnenes sprogforståelse på både dansk og udenlandske sprog.
Sessionerne er åbne for alle, og der deltager både børn med thailandsk baggrund og danske børn helt uden tilknytning til Thailand. 

Formål

At forstå sin baggrund, at hvile i sig selv og undgå rodløshed.
Uddybende; at sikre børnene kan vokse op i Danmark og aktivt indgå i det danske samfund, samt derudover forstå den kultur deres evt. udenlandske forældre (typisk mor) kommer med. Undersøgelser har vist, at de unge har gavn af at forstå både den danske og den udenlandske halvdel. Hermed kan rodløshed undgås og børnenes grundlag for at deltage aktivt i det danske samfund styrkes.
 

Sprogforståelse

Tilsvarende er det opfattelsen at forståelsen af flere sprog og kultur tidligt i livet forbedrer menneskets mulighed for at forstå yderligere sprog. F.eks engelsk, tysk, fransk.
Thai er et tonebaseret sprog. Det er vigtigt at forstå disse tonemærker tidligt i livet. Også med henblik på eventuelt senere at lære andre asiatiske sprog, f.eks. kinesisk. 
Rak Thai Forenings sprog- og kulturaktiviteter er drevet af foreningens medlemmer på frivillig basis og følger således ikke et udefra fastlagt undervisningsprogram. Vi henviser til evt. kommunale tilbud om modersmålsundervisning.

Overskriften

Ordene i overskriften på dansk: "Luuk" == barn, "phuut" == taler.
Comments